Concello de Ponteceso

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Concello :: Novas

Conselleria de Cultura,Educación e Ordenación Universitaria "Cursos Celga"

Consellería de cultura, educacIón e OrdenacIón unIversItarIa
RESOLUCIÓN do 25 de xaneiro de 2018, da Secretaría Xeral de Política
Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria
de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados
de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (ED104B)

Concello de Ponteceso