Concello de Ponteceso Diputación da Coruña

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Concello :: Novas

Ordenanza xeral de limpeza e medio natural e demais bens de dominio público

As persoas interesadas teñen 30 días para alegar

O Pleno do Concello de Ponteceso, na sesión do 06.09.2006, aprobou inicialmente a Ordenanza xeral de limpeza e medio natural e demais bens de dominio público. Así mesmo, acordou expoñer o expediente a información pública e darlle audiencia
ás persoas interesadas por un prazo de 30 días.

Descargas asociadas


Concello de Ponteceso