Concello de Ponteceso

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Emprego :: Provisión postos de traballoCONTRATACIÓN DE 6 OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES DA BOLSA DE EMPREGO VIXENTE DO PES 2020-2021, PRORROGADA POLA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 903/2022 DE

Descargar

Resolución de alcaldía pola que se procede á cobertura do posto ocupado por unha limpadora que se atopa de baixa médica e se actualiza a bolsa de emprego de “Operarios/as de limpeza, limpadoras de instalacións municipais no Concello de Ponteceso”

Descargar

SUBSTITUCIÓN DO OPERARIO DE LIMPEZA, JESÚS MANUEL VARELA LEMA, DE BAIXA POR INCAPACIDADE TEMPORAL. EXP. 2022/E005/000009

Descargar

ACTUALIZACIÓN DA BOLSA DE EMPREGO DE FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS POR PROGRAMA, TRABALLADORES/AS SOCIAIS E NOMEAMENTO DE FUNCIONARIA INTERINA

Descargar

Resolución de nomeamento do funcionario interino, técnico de Medio Ambiente.

Descargar

APROBACIÓN DA CREACIÓN DA BOLSA DE EMPREGO DE OPERARIOS/AS DE LIMPEZA, LIMPADORAS DE INSTALACIÓNS MUNICIPAIS NO CONCELLO DE PONTECESO E CONTRATACIÓN DE DÚAS TRABALLADORAS PARA COBERTURA DE DOUS POSTOS.

Descargar

acta do 08-09-2022 do tribunal que cualifica o proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego para postos de traballo de funcionarios/as interinos/as Técnicos/as de Medio Ambiente, Grao Medio, Subgrupo A2, mediante a que se acorda elevar a

Descargar

Acta do 31-08-2022 do tribunal do PROCESO SELECTIVO da BOLSA DE EMPREGO DE OPERARIOS/AS DE LIMPEZA, LIMPADORAS DE INSTALACIÓNS MUNICIPAIS NO CONCELLO DE PONTECESO

Descargar

A folla de respostas do 1º exercicio.

Descargar

Acta do 31-08-2022 do tribunal do resultado do 1º exercicio do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de funcionarios/as interinos/as de Técnicos de Medio Ambiente

Descargar

1  2  3  4  5  6 ... 8

Concello de Ponteceso