Concello de Ponteceso

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Emprego :: Provisión postos de traballoLista provisional de admitidos e excluidos, nomeamento de tribunal e data do 1º exercicio do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de funcionarios interinos da categoría de Técnicos de Medio Ambiente.

Descargar

Lista provisional de admitidos e excluidos do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de limpadores/as

Descargar

BASES PARA A CONFECCIÓN DA BOLSA DE EMPREGO DE FUNCIONARIOS INTERINOS NA CATEGORÍA DE TÉCNICO/A DE MEDIO AMBIENTE, GRUPO A, SUBGRUPO A2

Descargar

BASES QUE REGULAN O PROCESO SELECTIVO PARA A CONSTITUCIÓN E FUNCIONAMENTO DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN CON CARÁCTER TEMPORAL DE OPERARIOS/AS DE LIMPEZA, LIMPADORAS DE INSTALACIÓNS MUNICIPAIS, NO CONCELLO DE PONTECESO

Descargar

Acta do tribunal do proceso selectivo de socorrismo

Descargar

APROBACIÓN DA LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS E EXCLUIDOS/AS PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DESEMPREGADOS PARA OS POSTOS DE SOCORRISTAS ACUÁTICOS DO SERVIZO DE VIXILANCIA, SALVAMENTO E SOCORRISMO NAS PRAIAS DO CONCELLO DE PONTECESO

Descargar

Resolución de Alcaldía do 06-04-2022 que aproba a bolsa de emprego para cubrir postos de auxiliares administrativos.

Descargar

Acta do 01-04-2022 do tribunal do proceso selectivo para formación dunha bolsa de emprego para postos de traballo de auxiliares administrativos

Descargar

Acta do 25-03-2022 do tribunal que cualifica o proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego para postos de traballo de auxiliares administrativos do Concello de Ponteceso.

Descargar

ACTUALIZACIÓN DA BOLSA DE EMPREGO DE FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS POR PROGRAMA, TRABALLADORES/AS SOCIAIS E NOMEAMENTO DE FUNCIONARIA INTERINA. (EXP.: 2022/E005/000007)

Descargar

1 ... 3  4  5  6  7 ... 10

Concello de Ponteceso