Concello de Ponteceso

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Emprego :: Provisión postos de traballoListaxe definitiva de admitidos e excluídos e composición do tribunal do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego do GES

Descargar

Aprobación da bolsa de emprego de técnico/a de museos

Descargar

Rectificación de erros nas bases do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego do GES

Descargar

Resolución de contratación de técnica de museos para o MACMO de Corme

Descargar

Resolución do procedemento selectivo para a formación dunha bolsa de emprego de técnico/a de museo

Descargar

Acta do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego de técnico/a de museo, en réxime laboral temporal

Descargar

Anuncio e bases para a formación dunha bolsa de emprego de persoal laboral temporal para o Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES)Aprobadas a convocatoria e as bases reguladoras do procedemento selectivo para a formación dunha bolsa de emprego para a cobertura de persoal para o Grupo de Emerxencias Supramunicipal (Persoal Laboral Temporal) do Concello de Ponteceso, comunícase que os/as candidatos/as interesados en participar disporán dun prazo de sete días (7) naturais, contados a partir do seguinte da publicación do presente anuncio, para presentar as súas solicitudes de participación.

As bases encontránse publicadas na páxina web municipal, www.ponteceso.gal, e no taboleiro de anuncios, tamén estarán a dispor dos interesados/as nas Oficinas Municipais, rúa Concello núm. 18, Ponteceso.

Ponteceso, 29 de novembro de 2019.

O alcalde
Xosé Lois García Carballido


Descargar

Acta do 1º exercicio do proceso selectivo dun/ha técnico/a de museos

Descargar

Resolución definitiva da Alcaldía de admitidos e excluídos no proceso selectivo de persoal técnico de museos e centros de interpretación

Descargar

Resolución provisional da Alcaldía de admitidos e excluídos no proceso selectivo de persoal técnico de museos e centros de interpretación

Descargar

 1  2  3  4  5  6

Concello de Ponteceso