Concello de Ponteceso

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Concello :: Novas

A Área de Biblioteca convoca un Concurso de Debuxos de Castelao para alumnado de primaria e secundaria

O fallo darase a coñecer o día 30 nun acto público no que, ademais da entrega de premios, contaremos cunha actuación musical

A Área de Biblioteca conmemora o 70º aniversario do pasamento dun dos galegos máis ilustres organizando o Concurso de Debuxos de Castelao, un certame dirixido tanto a alumnado de primaria coma de secundaria. Segundo explica a concelleira de Educación, Formación, Biblioteca e Patrimonio, Maite Chouciño, os nenos e nenas elaborarán os seus debuxos individuais e entregaranllos aos seus profesores antes do día 29, data fixada para a súa recollida.

Ao día seguinte, o 30 de xaneiro, daranse a coñecer os gañadores en cada unha das dúas categorías establecidas nun acto público que se celebrará na Biblioteca Municipal de Ponteceso a partir das 18.00 horas.

A Área de Biblioteca establece tres premios para cada categoría:
• 1º premio: cheque de 100 euros
• 2º premio: cheque de 50 euros
• 3º premio: cheque de 25 euros
Os cheques serán canxeables por material nas librerías de Ponteceso.

Ademais da entrega de premios, para o acto do día 30 está prevista a actuación musical do grupo infantil AJA.

A vía pública de Corme que o Concello de Ponteceso pretende recuperar para uso comunitario aparece como tal no PXOM aprobado polo PP no ano 2015 e no Catastro

O expediente de reposición da legalidade inclúe a demolición, unicamente, do muro e do portal que pechan o acceso ao camiño público

Ante as informacións aparecidas nos últimos días en diversos medios de comunicación con respecto á execución subsidiaria das obras de restitución dun camiño público usurpado por un veciño de Corme, dende o Concello de Ponteceso vémonos na obriga de expoñer a realidade dos feitos, tal como figuran no expediente municipal, para información da veciñanza.

O citado camiño público aparece trazado como tal (achegamos imaxes) tanto no Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), aprobado no ano 2015 polo Partido Popular, coma no Catastro. Non existe constancia de que a persoa que reclama a propiedade da vía presentase alegacións ao PXOM durante o período de exposición pública nin que solicitase a actualización catastral dos datos relativos á súa propiedade, de maneira que estaría reclamando a titularidade dunha superficie pola que non tributa, como sería a súa obriga no caso de ter a propiedade, e na que, ademais, realizou unha serie de obras sen a preceptiva licenza municipal.

Todos os informes técnicos realizados dende o inicio do expediente, tanto polos tres arquitectos municipais que traballaron para o Concello de Ponteceso ao longo destes anos coma do asesor xurídico, coinciden na titularidade pública do camiño.

Existe, ademais, un informe da concesionaria do ciclo integral da auga no que consta que pola vía en cuestión discorren os servizos públicos de abastecemento de auga, saneamento e depuración, instalados con anterioridade ao ano 2015.

O Concello de Ponteceso actuou, tal como establece a lei, a raíz da denuncia presentada polo titular dunha parcela colindante, que conta cunha licenza de rehabilitación dunha vivenda concedida conforme á legalidade e con todos os informes favorables, por non poder acceder á súa propiedade debido á existencia dun portal que cortaba o acceso ao camiño público.

Sempre baseándose nos informes técnicos e no planeamento vixente dende o ano 2015 o Concello de Ponteceso ordenou a restitución da legalidade e a retirada dos elementos que impedían o uso do camiño público. Ante o caso omiso da persoa usurpadora dese ben público, e tal e como establece a lei, o Concello de Ponteceso viuse obrigado a iniciar o expediente de recuperación da vía para uso público. A proposta foi debatida no pleno da corporación e aprobada por maioría absoluta.

Ao longo do último ano, e coa finalidade de utilizar os medios menos gravosos para a veciñanza, o Concello de Ponteceso impuxo á persoa usurpadora do camiño público dúas multas coercitivas. Neste momento, as sancións xa superarían o valor da obra que é preciso realizar, polo que se optou pola execución subsidiaria e así lle foi notificada aos interesados este mesmo mes.

A raíz da presentación dun recurso contencioso-administrativo por parte da persoa usurpadora do camiño público, e por prudencia, o Concello de Ponteceso optou pola suspensión provisional da execución subsidiaria das obras de reposición da legalidade á espera do que dispoñan os tribunais, aínda que, dado que non causaría un dano irreparable, podería optar pola execución.

As obras de reposición da legalidade, que en ningún caso afectarían á vivenda, serían as seguintes :
• Eliminación do portal de madeira de dúas follas que pecha o acceso á vía, colocado sen autorización de ningún tipo.
• Demolición do muro de pedra que pecha o acceso ao camiño, realizado, ademais, sen licenza.
• Desprazamento da caixa de protección e medida eléctrica, así como dos bens mobles e materiais almacenados no camiño público.

Todos os informes técnicos e xurídicos conclúen que non existe título habilitante que sustente nin a ocupación da rúa nin as obras realizadas polo usurpador do camiño, que, por outra banda, non figura no Inventario Municipal de Bens por tratarse dun documento en fase de elaboración e no que non consta, polo momento, ningunha rúa de certa antigüidade, como é o caso.

Xestión da biomasa nas liñas de UFD Distribución Electricidad S.A.

Os propietarios dos terreos afectados dispoñen de 15 días para realizar os labores

Corme convértese nun referente deportivo coa posta en marcha da primeira pista de pádel pública da contorna

Consulta aquí o regulamento provisional e desfruta das novas instalacións

O goberno municipal presenta unha proposta para declarar o 2020 Ano Internacional de Mourelle

-O 24 de maio conmemorarase o 200º aniversario do pasamento do ilustre cormelán

-Onte celebrouse unha primeira toma de contacto co movemento asociativo para preparar a organización dos actos

Ponteceso e Cabana poñen en marcha a segunda edición do proxecto de cooperativismo organizado pola Unión de Cooperativas Galegas

-Trátase dunha nova acción formativa gratuíta incluída no programa de actuación 2020 da Rede Eusumo

-O prazo de inscrición permanecerá aberto desde o 20 de xaneiro ata o 5 de febreiro

O control das sacas de madeira por parte do Concello contribúe a preservar o medio ambiente e garante a conservación das vías

O alcalde, Lois García Carballido, apela á profesionalidade das empresas do sector forestal que operan no municipio

Os Ratos de Lonxedetodo visitarán a Biblioteca Municipal de Ponteceso o último venres de cada mes ata fin de curso

Con esta iniciativa, dirixida a nenos/as de 3 a 8 anos, o departamento de Maite Chouciño pretende fomentar o hábito da lectura entre a cativada

A Área de Medio Ambiente iniciará unha nova recollida a domicilio de aceites usados de cociña

Debido a problemas de acceso aos edificios, a partir de agora, todos os envases deberán ser depositados no exterior das vivendas, en lugares visibles e accesibles

As familias numerosas de Ponteceso poderán solicitar ata o 31 de marzo a bonificación do 90% do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI)

As persoas solicitantes deberán estar empadroadas no concello, dispoñer do título de familia numerosa e ser propietarias do inmoble obxecto da axuda

O Concello de Ponteceso dá a benvida ao 2020 inmerso na execución de obras por importe de 1.689.710 €

A mellora das instalacións deportivas, o acondicionamento da rede viaria e as obras de renovación da rede de auga en Corme xa están en marcha

Concello de Ponteceso