Concello de Ponteceso

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Concello :: Novas

Proxectos de ordenanza municipal para a protección e conservación dos camiños e vías públicas municipais en relación coas operacións de saca de madeira

O texto íntegro queda a disposición das persoas interesadas para que poidan presentar suxestións durante un período de cinco días hábilesDescargas asociadas


Concello de Ponteceso