Concello de Ponteceso

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Concello :: Novas

A partir do 15 de xuño poden presentarse as solicitudes do Ingreso Mínimo Vital

A partir do 15 de xuño poden presentarse as solicitudes do Ingreso Mínimo Vital na páxina web da Seguridade Social, www.seg-social.es. As peticións que se presenten antes do 15 de setembro terán efecto retroactivo dende o 1 de xuño.

As persoas interesadas deben presentar a seguinte documentación:
• DNI ou NIE
• Acreditación da residencia legal en España
• Certificado de empadroamento colectivo e histórico no que consten todas as persoas e datas de empadroamento no domicilio e data de antigüidade.
• Libro de familia que acredite a filiación das persoas que forman parte da unidade de convivencia.
• Declaración responsable de ingresos e patrimonio
• Outra documentación que poida ser necesaria en determinados casos (sentenza de garda e custodia, convenio regulador , copia da demanda de separación ou divorcio…)

Formas de presentación da solicitude:
• Solicitude telemática na sede electrónica da Seguridade Social: formulario con identificación electrónica ou formulario sen identificación electrónica
• Presencialmente, con cita previa, no Centro de Atención e Información da Seguridade Social. O teléfono da oficina de Carballo é o 981 700 158.

Información:
• Teléfono gratuíto 900 20 22 22
• Web da Seguridade Social www.seg-social.es

Concello de Ponteceso