Concello de Ponteceso Diputación da Coruña

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Emprego :: Provisión postos de traballo: APROBACIÓN DA LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS E EXCLUIDOS/AS PARA A SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL, CON CARÁCTER TEMPORAL, DE PERSOAS DESEMPREGADAS MENORES DE 30 ANOS OU MAIORES DE 50 ANOS, ASÍ COMO OUTRAS EN SITUACIÓN DE DESEMPREG

Descargar

PROVISION DE POSTOS DE TRABALLO, a lista provisional de admitidos e excluidos para proveer, mediante concurso, as distintas prazas incluídas na OPE extraordinaria de estabilización do emprego temporal,

Descargar

Bases reguladoras para a selección e contratación de persoal laboral, plan de emprego social 2023-2024

Descargar

Bases para a provisión das prazas incluidas na OPE extraordinaria 2022 do proceso de estabilización do emprego temporal

Descargar

CONTRATACIÓN DE 6 OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES DA BOLSA DE EMPREGO VIXENTE DO PES 2020-2021, PRORROGADA POLA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 903/2022 DE

Descargar

Resolución de alcaldía pola que se procede á cobertura do posto ocupado por unha limpadora que se atopa de baixa médica e se actualiza a bolsa de emprego de “Operarios/as de limpeza, limpadoras de instalacións municipais no Concello de Ponteceso”

Descargar

SUBSTITUCIÓN DO OPERARIO DE LIMPEZA, JESÚS MANUEL VARELA LEMA, DE BAIXA POR INCAPACIDADE TEMPORAL. EXP. 2022/E005/000009

Descargar

ACTUALIZACIÓN DA BOLSA DE EMPREGO DE FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS POR PROGRAMA, TRABALLADORES/AS SOCIAIS E NOMEAMENTO DE FUNCIONARIA INTERINA

Descargar

Resolución de nomeamento do funcionario interino, técnico de Medio Ambiente.

Descargar

APROBACIÓN DA CREACIÓN DA BOLSA DE EMPREGO DE OPERARIOS/AS DE LIMPEZA, LIMPADORAS DE INSTALACIÓNS MUNICIPAIS NO CONCELLO DE PONTECESO E CONTRATACIÓN DE DÚAS TRABALLADORAS PARA COBERTURA DE DOUS POSTOS.

Descargar

1  2  3  4  5  6 ... 10

Concello de Ponteceso