Concello de Ponteceso

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Emprego :: Provisión postos de traballo



Acta do tribunal 21-03-2022 Proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego de Técnicos/as de Axentes de Fomento de Emprego e Desenvolvemento Local

Descargar

18-03-2022 FOLLA DE RESPOSTAS PRIMEIRO EXERCICIO TIPO TEST: PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA POSTOS DE TRABALLO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CONCELLO DE PONTECESO

Descargar

Plantilla de respostas correctas do mesmo proceso selectivo

Descargar

Acta do tribunal do 11-03-2022 do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego de Técnicos/as de Axentes de Fomento de Emprego e Desenvolvemento Local

Descargar

Resolución de Alcaldía polo que se aproba a lista provisional de admitidos/as e excluidos/as do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego de auxiliares administrativos, se nomea ao tribunal e se fixa a data de realización do 1ºexercic

Descargar

Acta do 25-03-2022 do tribunal que cualifica o proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego para postos de traballo de auxiliares administrativos do Concello de Ponteceso.

Descargar

Resolución do 07-03-2022 que aproba a lista definitiva de admitidos/as e excluidos/as para o proceso selectivo de formación dunha bolsa de emprego de técnicos/as de Axentes de Fomento de Emprego e Desenvolvemento Local

Descargar

Resolución pola que se aproba a lista provisional de admitidos e excluidos para a formación dunha bolsa de emprego de técnicos/as de Axentes de Emprego e Desenvolvemento Local, se nomea o tribunal e se fixa a data do 1º exercicio

Descargar

Acta do 25-03-2022 do tribunal que cualifica o proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego para postos de traballo de auxiliares administrativos do Concello de Ponteceso.

Descargar

Bases do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego de Auxiliares Administrativos/as.

Descargar

1 ... 4  5  6  7  8 ... 10

Concello de Ponteceso