Concello de Ponteceso Diputación da Coruña

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Emprego :: Provisión postos de traballoPlantilla de respostas correctas do mesmo proceso selectivo

Descargar

Acta do tribunal do 11-03-2022 do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego de Técnicos/as de Axentes de Fomento de Emprego e Desenvolvemento Local

Descargar

Resolución de Alcaldía polo que se aproba a lista provisional de admitidos/as e excluidos/as do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego de auxiliares administrativos, se nomea ao tribunal e se fixa a data de realización do 1ºexercic

Descargar

Acta do 25-03-2022 do tribunal que cualifica o proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego para postos de traballo de auxiliares administrativos do Concello de Ponteceso.

Descargar

Resolución do 07-03-2022 que aproba a lista definitiva de admitidos/as e excluidos/as para o proceso selectivo de formación dunha bolsa de emprego de técnicos/as de Axentes de Fomento de Emprego e Desenvolvemento Local

Descargar

Resolución pola que se aproba a lista provisional de admitidos e excluidos para a formación dunha bolsa de emprego de técnicos/as de Axentes de Emprego e Desenvolvemento Local, se nomea o tribunal e se fixa a data do 1º exercicio

Descargar

Acta do 25-03-2022 do tribunal que cualifica o proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego para postos de traballo de auxiliares administrativos do Concello de Ponteceso.

Descargar

Bases do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego de Auxiliares Administrativos/as.

Descargar

Acta do 25-03-2022 do tribunal que cualifica o proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego para postos de traballo de auxiliares administrativos do Concello de Ponteceso.

Descargar

Resolución de Alcaldía que declara deserto o chamamento e actualiza a lista de reserva de Auxiliar Administrativo.

Descargar

1 ... 4  5  6  7  8 ... 10

Concello de Ponteceso